Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaardenBetaling
De eerste massage dient contant te geschieden of vooruit betaald worden via betaalverzoek.

De volgende behandeling kan contant of per betaalverzoek via whatsapp

Tarieven
Alle op deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen, zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld/overeengekomen.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Bevestiging
Alle afspraken worden via e-mail aan u bevestigd.

Annulering
Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u een afspraak binnen 24 uur, dan wordt de helft van het tarief van de geplande behandeling in rekening gebracht.

Hygiëne
Massage Praktijk Bruntink besteedt de uiterste zorg aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van mijn gasten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om voor de behandeling een douche of een bad te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Massage Praktijk Bruntink na elke behandeling gereinigd.

Aankomsttijd
Ik verzoek u vriendelijk uiterlijk 5 minuten voor het tijdstip van de geplande behandeling aanwezig te zijn. Te laat komen kan ten koste gaan van de geplande behandeltijd.

Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen met betrekking tot uw medische verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Contra-indicaties
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandeling zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode mag worden toegepast . Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer
Massage Praktijk Bruntink is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Massage Praktijk Bruntink is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Massage Praktijk Bruntink behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Behandelingen
Geen erotische of sensuele massages.
Behandeling alleen volgens afspraak.

Massage Praktijk Bruntink
 

 

 

 

Copyright © 2011-2024 Massage Praktijk Bruntink

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.